Hoppa till sidans innehåll

Visby Roma Ungdoms policy


1 Verksamhetsidé 

 

Visby Roma Ungdoms skall erbjuda en stimulerande miljö där barn och ungdomar trivs och utvecklas såväl på isen som utanför enligt Svenska ishockeyförbundets riktlinjer

Genom detta skall vi skapa en plattform med många hockeyspelare. Målgruppen är i första hand barn och ungdomar i Visby och Roma med omnejd.

 

2 Visby Roma Ungdoms Ledstjärnor 

 • Hockey skall vara kul
 • Rent spel
 • Ideella ledare
 • Årligen utbildade ledare
 • Verka för allsidighet
 • Alla oavsett ambitionsnivå ska få delta 

 

3 Till dig som förälder 

 

Visby Roma Ungdom är väl medveten om din insats och vi värdesätter den högt, utan den skulle vi som klubb ha svårt att bedriva vår verksamhet.

Tillsammans håller vi på med något som är viktigt för ditt barns framtid såväl på som utanför ishockeyplanen. För att vår ideella förening skall finnas och utvecklas så är din roll som förälder viktig. Under säsongen så kommer det att vara en del aktiviteter som föräldragrupperna tar fram där det handlar om att skapa bra ekonomiska förutsättningar för lagen och föreningen. Det kan vara att sälja någonting, ställa upp på marknad mm. Lika viktigt är det att betala medlemsavgiften och deltagaravgiften varje år, uteblir betalningen så gäller inte den försäkring klubben står för och det kan innebära att ditt barn nekas att träna/spela.

Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram ett material som heter Lilla Blågula och som handlar om FairPlay & Respekt, detta material skall gälla som våra ledstjärnor inom ungdomsverksamheten.

 

På följande sätt uttrycks där förälderns ansvar:

 • Coachar inte sin son/dotter från rinkside under pågående match!
 • Lägger grunden för barns livsstil!
 • Stöttar sina barn i med- och motgång!
 • Visar intresse för sitt barns idrottande!
 • Skriker inte på domare, utan hejar på laget!
 • Tänker på att man är en viktig förebild!
 • Lägger sig inte i eller påverkar laguttagningar!
 • Följer föreningens alkohol- och drogpolicy, se punkten 10.

 

Utöver ovanstående utdrag ur vill Visby Roma Ungdom också påpeka att det är viktigt

 • Att både ledare och föräldrar tänker på att vi har med barn och ungdomar att göra!
 • Att föräldrarna låter barnen tillsammans med sin ledare utveckla ishockeyn – i sin egen takt.
 • Att barn, ledare och föräldrar uppträder sportsligt i samband med träningar och matcher.
 • Tillsammans skapar vi Visby Roma Ungdoms anseende.
 • Att barn och ungdomar kan komma att erbjudas möjlighet att spela och träna med både yngre och äldre lag.
 • Att skolarbete alltid går i första hand! Detta är föräldrarnas ansvar att tillse.
 • Att alla spelare, ledare och föräldrar arbetar i en positiv anda!
 • Att barn, ungdomar och föräldrar respekterar och stödjer klubbens ledare. Vid frågor eller oklarheter så vänder du din ledare eller sportgruppen.
 • Att låta barnen klara sig själv i omklädningsrummet – utan föräldrar!

 

4 Mål för Visby Roma Ungdoms ungdomsverksamhet 

 

Visby Roma Ungdom har som målsättning att utveckla spelare till egna junior- och A-lag genom att:

 • Med välutbildade ledare bedriva ishockeyundervisning.
 • Lära ut spelets grunder, i enlighet med Visby Roma Ungdoms utvecklingsstege, så att de blir naturliga för våra spelare.
 • Utveckla lagen så att varje enskild spelare känner framgång.
 • Skapa ett självförtroende hos varje spelare så att de kan bilda sig en positiv självuppfattning som individ och ishockeyspelare.
 • Försöka knyta de aktiva som slutar som spelare till föreningen som ledare, domare, materialförvaltare med mera.
 • Ge spelare, ledare och övriga berörda möjlighet att under trivsamma former bedriver idrott.

Klubben ska ge ungdomarna de bästa förutsättningarna att nå framgång både ishockeymässigt och socialt. Visby Roma Ungdom Ishockey ska fostra ungdomar som klarar både med- och motgångar. Detta innebär att vi låter barnen och ungdomarna utvecklas i egen takt utifrån mognad och förutsättningar. Lika barn leka bäst. Våra spelare ska inte bara kortsiktigt vinna i unga år. De stora framgångarna ska komma som vuxna spelare. Grundstenen för att kunna uppfylla våra mål är bra och välutbildade ledare på alla nivåer. Den interna målbilden är att samtliga ungdomstränare ska ha genomgå fortlöpande utbildning

 

 

4.1 Sportgruppen 

 

Vår Sportgrupp strävar alltid efter att:

 • Verka för en väl genomtänkt och långsiktig organisation som främjar en positiv utveckling av ishockeyn i Visby Roma Ungdom.
 • Ge ledare och spelare goda möjligheter till att utveckla våra barn och ungdomar
 • Främja gott samarbete mellan de egna ledarna/tränarna, andra klubbar och skolan.
 • Vid tolkningar där enskild ungdomsspelare är inblandad tillse att spelarens åsikter tillgodoses efter bästa förmåga men alltid utifrån gällande policy.
 • Vid tolkningar mellan ungdomsledare, tränare och/eller föräldrar tillse att denna policy alltid efterlevs.
 • Tillse att ungdomsledare och tränare följer denna policy samt att övriga ingångna överenskommelser eller av styrelsen fattade beslut.
 • Tillse att ungdomsledare och tränare har den kompetens som krävs. 

4.2 Utbildningsgruppen 

 

Vår utbildningsgrupp ansvarar för att:

 • Ta fram en utbildningsplan för spelarna, ledarna, föräldrarna och funktionärer/styrelse.
 • Inventera utbildningsbehovet för ledarna så att kraven från Svenska ishockeyförbundet gällande tränarlegitimation uppfylls.
 • Vi följer Svenska ishockeyförbundets och Sisus utbildningsplaner.

4.3 Ledare och tränare

 

Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram ett material som heter Ishockeyns ABC-pärm och som handlar om FairPlay & Respekt. Detta material skall gälla som våra ledstjärnor inom ungdomsverksamheten. På följande sätt uttrycks där ledares och tränares ansvar:

 • Ger alla spelare samma chans, har inga favoriter!
 • Tänker på att man är en förebild för ungdomarna!
 • Skriker inte på domare eller spelare under matcher, utan coachar sina spelare i båset, ger konstruktiv kritik och vägleder!
 • Bryr sig om spelarna och är uppmärksam på hur spelarna mår!
 • Tar hand om spelare som kan ha det tungt, till exempel dåligt självförtroende!
 • Lyssnar på spelarna för att skapa bättre gemenskap och Vi-känsla!
 • Ledarna skaffar sig kunskap om eventuella funktionshinder så att de kan göra så bra som möjligt för spelaren!

Våra ungdomsledare och tränare strävar alltid efter att:

 • Ha en god insikt i klubbens policy och kunna tillämpa densamma i olika situationer.
 • Följa den utvecklingsstege som finns.
 • Ha kompetens som motsvarar Ishockeyförbundets krav, vilket borgar för att kvalitet och kvantitet går hand i hand.
 • Ha sådan kompetens att spelare, föräldrar och övriga berörda känner tillit och trygghet.
 • Ha en bra dialog med ansvariga vuxna i hemmet så att spelaren får bra stöd hemifrån.
 • Att ha en tydlig och klar målsättning för säsongen som skall förmedlas till både aktiva och föräldrar.

 

 

4.4 Ungdomsspelare

 

Som ungdomsspelare skall man:

 • Passa de tider som är uppgjord med tränare.
 • Anmäla förhinder i god tid till din tränare.
 • Efter varje träning och match duscha och tvätta dig för ökad trivsel och för att förhindra infektioner.
 • Vara uppvärmd innan ispasset börjar – ledarna bestämmer när detta börjar gälla för respektive lag.
 • Rätta sig efter ledarens och tränarens anvisningar på träningar och matcher samt i alla övriga sammanhang där du tillsammans med ledare representerar Visby Roma Ungdom Ishockey.
 • Kontrollera att utrustningen är i ordning före träningen.
 • Omgående laga trasig utrustning.
 • Sköta kost och sömn på ett bra sätt för att kunna sköta skolarbetet och sina träningar
 • Dessutom skall du komma ihåg att du är här frivilligt och att ishockey skall vara roligt!
 • " Vi vill vinna alla pris – men inte till vilket pris som helst!”
 • Så står det i Svenska Ishockeyförbundets ABC-pärm och det innebär bland annat att man som spelare skall tänka på följande:
 • Kritisera inte domaren!
 • Heja på ditt lag – håna inte motståndaren!
 • Kampen och vänskapen är idrottens ideal!
 • Det mesta är inte tillåtet bara för att domaren inte ser det!
 • Man skall uppföra sig bra när man representerar sin förening!
 • Visst vill vinna men inte till vilket pris som helst!
 • Alla är lika viktiga i laget!
 • Respektera domare, spelare, ledare, funktionärer och publik!
 • Spela tufft men inte fult!

Dessutom finns grundläggande regler i Lilla Blågula och det är:

 • Vi tacklar aldrig någon spelare i ryggen!
 • Vi tacklar aldrig för att skada, endast för att vinna fördel av pucken!
 • Vi ger aldrig efterslängar!
 • Vi accepterar domarens beslut utan onödigt snack, han är matchledare och bestämmer!
 • Vi gör inga hämndaktioner!
 • Vi gillar hårt spel men inte fult!
 • Vi uppträder på ett positivt sätt både på och utanför isen!

En bra kompis:

 • Visar respekt!
 • Sprider positiv energi!
 • Ger beröm, stöttar och hjälper!
 • Behandlar alla lika bra!
 • Lyssnar på andras åsikter!
 • Kan prata med alla!

 

5 Principer för Visby Roma Ungdom Ungdomshockey

 

Hockeyskolan

I hockeyskolan lär man sig under sakkunnig ledning grunderna i hockeyspelets konst. Ledare avgör om yngre kan vara med.

Hockeyskolans bedrivs enligt Svenska ishockeyförbundets ”Tre Kronors Hockeyskola” och dess viktigaste uppgift är att utveckla spelarna socialt i ett tillsammans med andra. Här börjar också spelarnas spelförståelse och laganda att utvecklas.

Ur de här grupperna går man vidare till fortsatt spel i ungdomslag.

Generellt under ungdomsåren

Visby Roma Ungdom strävar efter att behålla ungdomarna så länge som möjligt oavsett hur den enskilde utvecklas som ishockeyspelare.

Visby Roma Ungdom:s grundprincip är att följa åldersgrupperna. Anledningen till denna grundprincip är att vi anser att ett lag mår bäst av en blandning av olika utvecklade spelare. Deltagande i annat ålderslag kan ske om spelaren av tränare och ungdomsansvarig anses utvecklas snabbare i annan åldersgrupp.

Alla barn ska få chansen att utvecklas på sin egen nivå, utvecklingsnivån är olika hos barn och ungdomar och skillnaden kan vara 3-4 år åt det ena eller andra hållet.

Spelare skall i första hand tillhöra ett lag!

Tillhörigheten bestäms i god tid innan säsongens början så att lagen kan placeras i ”rätt” serie.

För att ge möjlighet till ökad isträning kan samträning med annat lag tillämpas.

Tränare i respektive åldersgrupp kan också, i samråd med sportgruppen, ge spelare möjlighet att träna vissa pass med annat ålderslag. Huvudregeln för detta är att den eller de som erbjuds denna möjlighet kan tillgodogöra sig övningarna.

Tränare/Sportgruppen och spelare skall alltid diskutera saken tillsammans så att rätt beslut fattas. Huvudregeln ”tillhöra ett lag” gäller också vid matcher.

Sammanslagning av åldersgrupper kan ske om spelarunderlaget inte är tillräckligt i antal.

 

 

5.1 Seriespel

 

Visby Roma Ungdom deltar i Gotlands Ishockeyförbunds seriesystem samt i en serie som Stockholms ishockeyförbund administrerar med lag U-14 och U-15.

Matcher ”på tvären” för hockeyskolan och där regeln ”alla spelar lika” gäller skall Visby Roma Ungdoms lag alltid spela med det största antal spelare som reglerna tillåter.

 

5.2 Cuper och turneringar

 

Genom att delta i cuper och turneringar fostras våra barn och ungdomar till att spela, träna och leva tillsammans på andra orter. Man får också tillfälle att lära känna barn och ungdomar från andra lag och tillsammans med dem delta i gemensamma aktiviteter.

Målsättningen och ambitionen är att varje lag från U 11 till och med U 15 skall delta i minst en cup varje säsong.

Till cuper och turneringar skall alla spelare i laget erbjudas att följa med. Är spelartruppen tillräckligt stor kan halva truppen erbjudas att delta i en cup och andra halvan vid en annan cup alternativt 2 lag i samma cup. Ambitionen är dock att alla skall erbjudas deltagande vid lika många tillfällen.

Målet med cup- och turneringsspel är att utvecklas både sportsligt och uppträdandemässigt.

Varje spelare, ledare och förälder omfattas självklart av Visby Roma Ungdom ungdomspolicy även vid cup- och turneringsspel.

 

5.3 Material

 

Observera att Visby Roma Ungdom inte har något ansvar för spelarnas utrustning. Därför är följande oerhört viktigt:

 • Märk all utrustning
 • Sköt din utrustning med omsorg och tvätta den regelbundet
 • Torka alltid av dina skridskor efter träning och match. Använd alltid skridskoskydd.
 • Ta hem och tvätta ”svettkläder” och handdukar efter varje träning och match.
 • Använd klubbor som är anpassade till din ålder.

 

 

6 Utvecklingsstege för Visby Roma Ungdom

 

Hockeyskola

 • Lära sig att åka skridskor
 • Tvåmål 30 – 50 % inklusive matchtid
 • Skridskolek inklusive koordination
 • Inga krav från ledare eller föräldrar
 • Föräldraengagemang
 • Poolspel
 • Alla spelar lika
 • Prova på olika platser i laget
 • Grundutbildning ledare
 • Grundläggande skridskoteknik (koordination, balans och blick)
 • Passningsteknik
 • Introducera lagspel
 • Grundteori
 • Sköta utrustning
 • Hygien (duscha)
 • Disciplin
 • Ledarutbildning

 

U10-U11

 • Tvåmål 30 – 50 % inklusive matchtid
 • Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)
 • Enkla spelsystem
 • Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare
 • Koordination
 • Viss specialisering var man spelar i laget men man provar ännu olika positioner
 • Etik och moral
 • Disciplin
 • Teori
 • Träna-äta-vila
 • Målvaktsträning
 • Orienterande teori med domare
 • Nivåanpassad träning och matchning
 • Att vara domare
 • Ledarutbildning, minst BU1
 • Funktionärsutbildning

 

U12-U13

 • Tvåmål 30 – 50 % inklusive matchtid
 • Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)
 • Enkla spelsystem
 • Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare
 • Koordination
 • Viss specialisering var man spelar i laget men man provar ännu olika positioner
 • Etik och moral
 • Disciplin
 • Teori
 • Träna-Äta-Vila
 • Målvaktsträning
 • Nivåanpassad träning och matchning
 • Alla spelar inte lika mycket, träningsnärvaro är avgörande.
 • Ledarutbildning, minst BU1
 • Funktionärsutbildning
 • Föreningsdomarutbildning

 

U14-U15

 • Tvåmål 30 – 50 % inklusive matchtid
 • Barmarksträning
 • Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)
 • Enkla spelsystem
 • Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare
 • Koordination
 • Viss specialisering var man spelar i laget
 • Etik och moral
 • Disciplin
 • Teori
 • Träna-Äta-Vila
 • Alkohol och tobak
 • Målvaktsträning
 • Nivåanpassad träning och matchning, att klara av de fysiska och spelmässiga delarna i spelet är avgörande för att spela mot fastlandslagen
 • Alla spelar inte lika mycket, träningsnärvaro är avgörande.
 • Ledarutbildning, minst BU2
 • Funktionärsutbildning
 • Föreningsdomarutbildning

 

U16

 • Tvåmål 30 – 50 % inklusive matchtid
 • Barmarksträning
 • Bygga vidare på tekniska färdigheter (skridskoåkning, puckföring, passningar, dribblingar och skott)
 • Enkla spelsystem
 • Vidareutveckling spelteknik 5 mot 4, 4 mot 5 och så vidare
 • Koordination
 • Etik och moral
 • Disciplin
 • Teori
 • Träna-Äta-Vila
 • Alkohol och tobak
 • Bästa laget för dagen spelar
 • Målvaktsträning
 • Föreningsdomarutbildning
 • Nivåanpassad träning och matchning, att klara av de fysiska och spelmässiga delarna i spelet är avgörande för att spela mot fastlandslagen
 • Alla spelar inte lika mycket, träningsnärvaro är avgörande
 • Ledarutbildning, minst BU2
 • Funktionärsutbildning
 • Föreningsdomarutbildning

 

7 Alkohol och droger

 

Likväl som Visby Roma Ungdom ställer sig bakom övrigt inom Ishockeyförbundets skrift ABC-pärm är vi övertygade om att följande förhållningssätt till alkohol och droger bidrar på ett positivt sätt till våra barns och ungdomars framtid. I Lilla Blågula är det uttryckt som följer:

 • Under hela ungdomstiden gäller nolltolerans mot all alkohol och droger.
 • Föreningen och laget skall informera om riskerna med alkohol och droger.
 • Föreningen lägger grunden för barnens attityd gentemot alkohol och droger genom agerande samt kontinuerlig utbildning och information.
 • All form av dopning är oacceptabel!
 • Inga alkoholdrycker ska förekomma vare sig bland ledare, föräldrar eller spelare i samband med verksamhet i föreningens regi, t ex under cuper och seriespel eller resor till och från dessa.

Agerande i strid mot denna punkt leder till avstängning från uppdrag och spel för föreningen.

 

8 Språkbruk, mobbing och rasism

 

Ledord avseende vårt språk:

 • Vi hånar eller hotar inte motståndarlagets spelare!
 • Vi använder inte rasistiska uttalanden!
 • Vi använder inte svordomar eller könsord för att uttrycka oss!
 • När man är ute på cuper och matcher så representerar man hela föreningen och visar det genom ett schysst språk och man tacka exempelvis alltid för maten!
 • Endast lagkaptenen diskuterar med domaren och gör det i en lugn ton!

Mobbing och rasism:

 • Föreningen och laget skall aktivt arbeta för att alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund, kön eller motsvarande!
 • Föreningen och laget skall aktivt arbeta för att motverka mobbing!
 • Det är en lagsport både på och utanför isen. Alla är med i laget!
 • Om mobbing förekommer skall ledare, spelare och föräldrar ta tag i saken gemensamt!
 • Ledarna skall bry sig och vara uppmärksamma på om någon kommer utanför laget!
 • Någon ledare är alltid tillgänglig i omklädningsrummet tillsammans med spelarna – då förebyggs mobbing samt kan upptäckas om det förekommer!

Överlag gäller nolltolerans mot mobbing och rasism. Agerande i strid mot denna punkt leder i första hand till varning. Fortsatt agerande i strid mot punkten leder till avstängning från uppdrag och spel för föreningen.

 

 

9 Resor

 

När vi reser till bortamatch så använder vi våra gemensamma klubbjackor

Restriktioner gällande godis och läsk beslutas av ledarna under resorna

Vi har som målsättning att resa i buss för att skapa gemenskap och främja miljön

 

 

10 Trafiksäkerhet

 

Visby Roma Ungdom är en ishockeyförening som spelar på Gotland och vid dessa 
matcher transporteras spelare och ledare i bilar och/eller i minibussar. 
Vid resor och spel på fastlandet är strävan att lagen i möjligaste mån åker med chartrad buss.

Vår förening vill bidra till trafiksäkerheten på följande sätt.

När vi transporteras i minibuss eller bil.

 • Alla passagerare i fordonet ska använda säkerhetsbälte under färd.
 • Antalet passagerare anpassas efter antalet bilbälten.
 • Vi respekterar och följer hastighetsbegränsningarna.
 • Ta hänsyn till väglag och trafiksituation.
 • Vara nykter och drogfri i trafiken (tänk på dagen-efter-effekten)
 • Föraren skall ha vana vid fordonet och ha minst ett års kör erfarenhet
 • Fordonet skall vara besiktat, skattat och vara i gott skick.
 • Föraren använder inte mobiltelefon under färd utan handsfree.

När vi transporteras i charterbuss.

 • Bussbolaget skall ha god erfarenhet och vara ett gott föredöme i trafiken.
 • Bussbolagets chaufförer skall vara kunniga och ha god lokalkännedom.
 • Alla passagerare skall använda säkerhetsbälte under färd.
 • Busschaufförerna följer rådande trafikbestämmelser.
 • Bussarna skall vara i gott skick och klara utsläppsreglerna för Stockholm.
 • Busschaufförerna använder inte mobiltelefon under färd utan handsfree.

Denna avsiktsförklaring skall informeras ut i föreningen och anslås på anslagstavlor i Visby ishall. Vid säsongsupptakterna skall trafiksäkerheten alltid stå på agendan. 

 

 

11 Ekonomi

 

 

11.1 Styrelsen ansvar

Hela styrelsen har ansvar för ekonomin vilket innebär:

 • Att bokföringen är upplagd på godkänt vis
 • Att bokföringen sköts löpande, med en ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte
 • Att styrelsen beslutar om budget och bokslut
 • Att det finns en tillfredställande intern kontroll
 • Att den ekonomiska redovisningen som lämnas på årsmötet är riktig

 

11.2 Kassören/Ekonomiansvarig

 

Har endast en praktisk funktion. Därför är det viktigt att alla styrelseledamöter håller sig underrättade om hur ekonomin sköts. Vid varje styrelsemöte redogör kassören för ekonomin.

 

11.3 Lagkassor

 

För lagkassor görs utdrag från bokföringen av kassören. Respektive lag granskar och håller själva reda på lagets kassa. Ansvarig ledare för laget redovisar till kassören.

Vid varje säsongsstart kommer vissa spelare att flytta upp i nytt lag och spelaren tar då med sig sin andel av lagkassan i sitt tidigare lag till sitt nya lag. Denna fördelning görs vid varje säsongsstart. Observera att spelaren inte själv kan förfoga över sin andel i lagkassan utan andelen är endast ett sätt att räkna fram vilken summa som ska överföras från en lagkassa till en annan när spelaren byter lagtillhörighet i VisbyRoma Hockey Ungdom.

 

De spelare i U16 laget som på grund av ålder övergår till annan förening tar inte med sig sin andel av U16 lagkassan då denna tillhör VisbyRoma Hockey Ungdom och inte ska överföras till någon annan förening. De spelares andelar i U16 som på detta sätt blir kvar i VisbyRoma Hockey Ungdom överförs vid varje säsongsstart till föreningens egen huvudkassa.

 

11.4 Budgetåret

 

Föreningens budgetår är 1 juli till 30 juni.

 

11.5 Medlemsavgifter

 

Medlemsavgifter skall betalas av alla aktiva, ledare samt styrelseledamöter. Medlemsavgiften storlek bestäms av styrelsen på årsmötet och gäller säsongsvis. Medlemsavgiften tillfaller föreningen.  Utöver medlemsavgiften skall varje spelare  betala en deltagaravgift som fastställs av klubben. Medlemsavgiften skall vara betald senast 31 oktober, vid utebliven betalning kan spelaren stängas av från träning och spel.

 

11.6 Inkomstbringande aktiviteter

 

Medlemmar skall delta i aktiviteter som kan bringa in ekonomiska medel till föreningen för att vi skall klara gemensamma kostnader. Den ekonomiska vinst som blir resultatet av dessa aktiviteter skall oavkortat gå till föreningen. Aktiviteten skall ses som av del av den totala deltagaravgiften.

 

11.7 Bidrag

 

Alla bidrag som föreningen ansöker om och blir beviljade tillfaller föreningen om styrelsen inte beslutar om annat.  

 

11.8 Inköp av material till klubben

 

Alla inköp görs av föreningens materialansvarig. Alla inköp över 1000 kr skall godkännas av styrelsen innan köp görs.

 

11.9 Lagens inkomstbringande verksamhet

 

Pengar som lagen själva tar initiativ till att tjäna skall oavkortat gå till respektive lags egen kassa. Pengarna bokförs av klubben och skall sättas in på förenings konto.

 

11.10 Lagens ekonomiska ansvar

 

Samtliga lag som är aktiva i klubben skall bära sina egna kostnader när det gäller resor till fastlandet d v s båtbiljetter, kost och logi, transporter samt anmälningsavgifter till cuper på fastlandet. Klubben betalar alla övriga kostnader för lagen t ex hallhyror, anmälningsavgifter seriespel, domarkostnader, materialkostnader samt cuper på Gotland.

 

För laget kostnader skall det göras en budget senast den 31 september. Av budgeten skall det klart framgå hur säsongen skall finansieras. Om laget inte klarat att finansiera sina egna kostnader och laget går med minus när säsongen är slut, får laget dela på underskott och lagkontot skall vara nollställt senast 30 april. Ledarna för laget ansvarar för att informera spelare och föräldrar om lagets ekonomiska ansvar gentemot föreningen.

Uppdaterad: 21 JAN 2016 17:38 Skribent: Kenneth Larsson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

              SPONSORER 

 

 

 

             

 

              

Postadress:
Visby-Roma HK Ungdomsklubb - Ishockey
Box 1030
62121 Visby

Kontakt:
Tel: 0706094779
E-post: This is a mailto link

Se all info